Wspieranie rodzin

W ramach działalności naszej Fundacji udzielana jest pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialno-bytowej i osobom bezdomnym poprzez zakup produktów pierwszej potrzeby: żywności, leków, środków opatrunkowych i opału.

 

W mieście Częstochowa jest bardzo wiele rodzin i osób bezdomnych potrzebujących wsparcia. Brak pracy, trudności zdrowotne i trudne sytuacje rodzinne sprawiają, że wiele osób i  rodzin żyje na granicy ubóstwa. Często muszą wybierać miedzy opłatami, żywnością, a lekami. Skutkami braku pomocy będzie pogarszający się ich status materialno-bytowy, bieda, a także wynikający z tego brak perspektyw. Natomiast pomoc tym rodzinom i ludziom ubogim wyraźnie poprawi byt i pomoże przeczekać trudny czas, który może dotknąć każdego z nas.

Głównymi celem naszych działań jest przeciwdziałanie społecznej marginalizacji osób, rodzin i grup, w szczególności dotkniętych długotrwałym bezrobociem, ubóstwem i bezdomnością, ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w mieście Częstochowa.

Przedsięwzięciem realizowanym w ramach zadania jest prowadzenie punktu wydawania żywności FEAD, wydawanie środków czystości oraz zakup leków.