Kontakt

Siedziba Fundacji:
ul. Ferdynanda Focha 19/21
42-200 Częstochowa

fundacjaufamtobie@gmail.com

Konto: 48 1240 1213 1111 0010 9080 2310